Skärpta regionala råd i Blekinge 

Varje klubb är en juridisk enhet som fattar sina egna beslut, om att följa regionens rekommendationer. Vilket naturligtvis varje lokalklubb i Blekinge bör följa och som SBK Blekingedistriktets absolut tycker att ska följas.  Skärpta regionala råd i Blekinge  Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd …