MODPROVET i år 2021 den 17 och 18 juli.

MODPROVETS styrgrupp har haft digitalmöte och efter många och positiva diskussioner bestämdes att vi kör MODPROVET i år 2021 den 17 och 18 juli. Tävlingen är planerad att genomföras i Ronneby Brunnspark och omfattar svenskskyddet alla klasser och IGP 3. Vi ser positivt på möjligheterna att äntligen kunna avhålla MODPROVET. Om SKK eller SBK anser …

Skärpta regionala råd i Blekinge 

Varje klubb är en juridisk enhet som fattar sina egna beslut, om att följa regionens rekommendationer. Vilket naturligtvis varje lokalklubb i Blekinge bör följa och som SBK Blekingedistriktets absolut tycker att ska följas.  Skärpta regionala råd i Blekinge  Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd …