Bruksprovsdomarutbildning och Skyddsfigurantutbildning.

Distriktet anordnar under höst-vinter-vår domarkurs och figurantkurs. Kurserna kommer att starta i oktober. Kursledare för domarkurs är Roland Sjösten och för figurantutbildningen är Alf Karlström ansvarig. För båda kurserna gäller att elev skall vara rekommenderad av lokalklubb och anmälan till distriktet görs av lokalklubben.   För att bli antagen till domarkursen krävs tävlingsmerit godkänd lägre …

Instruktörskurs i specialsök startar i Blekingedistriktets regi hösten/vintern 2019/2020.

Kurschef: Göte Karlsson, lärare i hundtjänst med många års erfarenhet av hunddressyr på elitnivå. Specialsöksinstruktör: Bernt-Gunnar Carlsson, expertrådgivare och instruktör specialsök tidigare enhetschef vid polisens hundenhet med många års erfarenhet av bl.a. kriminalhundsdressyr. Uppstart oktober/november 2019 Intresseanmälan skickas till: gote.karlsson@live.se Modul 1 Markering Modul 2 Hantering doftkällor Modul 3 Sökarbete Modul 4 Examination

Inbjudan till instruktörsutbildning specialsök 2019

Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas i rollen som instruktör och i det egnahundkunnandet. Deltagarna ska stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och utbytaerfarenheter med varandra som specialsöksinstruktörer.