Inbjudan till instruktörsutbildning specialsök 2019

Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas i rollen som instruktör och i det egnahundkunnandet. Deltagarna ska stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och utbytaerfarenheter med varandra som specialsöksinstruktörer.

Årsmöte 5mars

Den 5:e Mars är det årsmöte. Se bifogad kallelse och valberedningens förslag