Om Bruksprov/patrullhund

Patrullhund bruks

Patrull ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område.

Om patrullhund

Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Träna patrullhund

Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Föraren bör ha god kännedom om inlärning och möjlighet att ingå i en träningsgrupp. Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

Så här tränar du patrullhund

Oftast ingår ekipaget i en träningsgrupp med siktet inställt på att tävla bruksprov. Träningen bygger på att hunden motiveras och belönas till att uppmärksamma dofter och ljud från gömda människor.

Tävla i bruksprov patrullhund

Svenskägda hundar som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK) får tävla i patrull.

Tävlingar & mästerskap

Klubbar inom Svenska Brukshundklubben kan arrangera bruksprov patrull. Mästerskap hålls, precis som för övriga bruksgrenar, varje år.

Titlar att vinna

I högsta klassen tävlar man om certifikat och championat.

Klasser att tävla i

Lägre, högre och elitklass. För att komma från lägre till högre klass krävs ett visst antal poäng i både specialmomentet och i lydnadsmomentet. Likadant gäller från högre till elitklass.