Patrullhundskurs kommer att startas under våren 2021

I Blekinge är vi i behov av att utbilda ett antal patrullhundsekipage för tjänstgöring. Efter godkänd utbildning kommer du att placeras inom något av Blekinges förband som har både land-marinbaserade uppgifter. Läs mer under Tjänstehund -> Utbildning

Utbildning specialsök

Kursdeltagarna har under våren genom gått en 65 timmars instruktörsutbildning som var fördelad på 3 moduler MARKERING – HANTERING AV DOFTKÄLLOR – SÖKARBETE under ledning av Göte Karlsson och B-G Carlsson. Blekingedistriktet har vid examination lördagen den 27 juni 2020, berikats med ytterligare fyra (4) nya instruktörer i specialsök. Examinationen genomfördes på Eldorado i Ronneby …