Utbildning specialsök

Kursdeltagarna har under våren genom gått en 65 timmars instruktörsutbildning som var fördelad på 3 moduler MARKERING – HANTERING AV DOFTKÄLLOR – SÖKARBETE under ledning av Göte Karlsson och B-G Carlsson. Blekingedistriktet har vid examination lördagen den 27 juni 2020, berikats med ytterligare fyra (4) nya instruktörer i specialsök. Examinationen genomfördes på Eldorado i Ronneby …

Modprovet.se är inställt och flyttas till 2021

Med anledning av det coronavirus som sprider sig över världen och beslut från Svenska Kennelklubbens centralstyrelse och svenska myndigheter, har styrgruppen för modprovet.se beslutat att flytta tävlingen till 2021.  Vi återkommer med ytterligare information om datum för modprovet 2021 när Corona pandemin är under kontroll.

Påskcupen inställd

Med anledning av de restriktioner som regering m fl har gått ut med avseende Covid-19 så har distriktsstyrelsen i Blekinge beslutat att ställa in påsk cupen i rallylydnad.