Nu måste vi alla hjälpas åt med att följa de skärpta regionala råd som Region Blekinge infört

Både distriktsstyrelsen, distriktskommittéer, samt styrelserna på våra lokalklubbar har nu ett stort ansvar att se till att råden följs på ute våra klubbar, allt för att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Dessa råd gäller Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av …

Patrullhundskurs kommer att startas under våren 2021

I Blekinge är vi i behov av att utbilda ett antal patrullhundsekipage för tjänstgöring. Efter godkänd utbildning kommer du att placeras inom något av Blekinges förband som har både land-marinbaserade uppgifter. Läs mer under Tjänstehund -> Utbildning