Valberedningens förslag till styrelse 2021 i SBK Blekinge

Ordförande 

Göte Karlsson                  1 år nyval                       

V. Ordförande

Tony Rannebjer                1 år kvar                        

 

 

Kassör

John Rehn                        2 år nyval

Sekreterare

Gullvi Gullander               1 år fyllnadsval

Ledamot

Patrik Karlsson                 2 år nyval                      

Ledamot

Fredrik Berg                     2 år omval

Ledamot 

Christin Gidlöv                 1 år fyllnadsval

Suppleant

Lena Eriksson                   1 år kvar

Suppleant

Eva Malmport                   2 år nyval                  

 

Revisor

Linda Ohlsson                   1 år omval

Revisor

Ingrid Lindfalk                   1 år omval                       

Revisorsuppl.

Martha Landin                   1 år omval

Revisorsuppl.

Alf Karlström                    1 år omval