Patrullhundskurs kommer att startas under våren 2021

Intresseanmälan sker till: tjanstehund@sbkblekinge.se

I Blekinge är vi i behov av att utbilda ett antal patrullhundsekipage för tjänstgöring. Efter godkänd utbildning kommer du att placeras inom något av Blekinges förband som har både land-marinbaserade uppgifter.

Efter godkänd utbildning kan du sedan vidareutbilda dig och din hund genom kompletteringsutbildningar inom exempelvis:

 • KU taktik
 • KU urbanmiljö
 • KU spår
 • KU marinsök från båt
 • KU specialsök
 • KU instruktör
 • KU hundbefäl
 • m.

Som patrullhundsförare ingår du som specialist och ska kunna bistå med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det kan till exempel handla om att bevaka skyddsvärda områden med hjälp av hundar eller leta efter försvunna personer.

 Krav på hunden

 • Faktisk mankhöjd på minst 40 cm och max 65 cm
 • Lämpligt hårlag med underull och täckhår
 • Vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser
 • Skottfast
 • Godkänd status på röntgade armbågs- och höftleder
 • Både rashundar och blandrashundar kan vara lämpliga som patrullhundar.
 • Inte var över 5 år vid certifieringen.

Krav på föraren

 • Svensk medborgare och minst 18 år
 • Disponibel för tjänstgöring i Hemvärnet
 • Godkänd vid säkerhetsprövning
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver
 • Medlem i Svenska Brukshundklubben (eller i annan frivillig försvarsorganisation)

Anlagstestet består av följande moment

 • Hälsning
 • Samarbete med okänd person
 • Hantering med lyft
 • Socialt engagemang
 • Engagemang med aktivitet (föremålssök)
 • Skottprov