Om IGP

IPO är en förkortning av Internationell Prövnings-Ordning. IPO är ett prov som finns över hela världen och har samma regler överallt. IPO är ett brukshundprov som innehåller tre grupper.

Grupp A: SPÅR
Grupp B: LYDNADSPROGRAM
Grupp C: SKYDDSPROGRAM

Alla tre delarna är värda 100 poäng var, vilket kan ge maximalt 300 poäng i slutresultat.

Historiskt är de internationella IPO proven över 120 år gamla och har sitt ursprung i Tyskland, där hade man tidigt började med rasavel på schäfer. Ganska snart insåg man att det behövdes ett instrument för att prova hundarnas arbetsbarhet som komplement till deras exteriör. Detta ledde så småningom fram till dagens utformning av regler.

Idag är provet mer en utpräglad tävlingsform än ett funktionstest. Det genomförs varje år Svenska Mästerskap och Nordiska Mästerskap och Världsmästerskap dit varje land får sända ett begränsat antal deltagare.

Grupp A, Spår

Spåret är 600 steg långt och har 5 sträckor och 4 vinklar. Dessutom finns tre träföremål utlagda som hunden ska markera. Hunden ska arbeta koncentrerat med djup nos i spårkärnan. Alla avvikelser från detta medför poängavdrag. Domaren följer med ekipaget, och bedömer hela spåret.

Grupp B, Lydnad

Lydnaden innehåller nio olika moment som ekipaget genomför i en bestämd ordning. Ekipaget startar de olika momenten på domarens tecken från en grundposition men genomför i övrigt programmet i egen takt. Grundposition är att hunden sitter rakt vid hundförarens vänstra sida. Hundarna ska uppvisa energi, följsamhet och precision i utförandet av momenten.

Det är alltid två ekipage på planen samtidigt. En hund ligger plats med dess förare utom synhåll och under tiden genomför det andra ekipaget sitt lydnadsprogram. Därefter skiftar ekipagen arbetsuppgift.

Moment
Fritt följ
Sättande under gång
Läggande under språngmarsch med inkallning
Ställande under språngmarsch med inkallning
Apportering (2 kg apport) på slät mark
Hoppapportering (650 gr apport och 1 meter högt hinder)
Apportering över A-hinder (650gr apport och 1,85 meter högt hinder)
Framåtsändande
Platsliggning med störning

Grupp C, Skyddsarbete

Skyddsarbetet har åtta moment. Här arbetar hunden mot en figurant som är försedd med skyddsdräkt och skyddsärm. Hundarna får aldrig bita i någon annan del på figuranten än i skyddsärmen. Figuranten är domarens instrument för att bedöma hundens kvalitéer.

Hunden ska uppvisa kraft och energi i sina angrepp och bett och samtidigt ska den vara lyhörd för förarens kommando. Figurantens angrepp riktar sig alltid mot hunden.

Moment
Rondering
Bevakning och Ståndskall
Avvärjande av flyktförsök
Avvärjande av angrepp 1
Ryggtransport
Överfall under ryggtransport
Angrepp under rörelse
Avvärjande av angrepp 2

Träna IPO

Inom provformerna i IPO är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

En viktig egenskap i IPO är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision. Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse.

Tävla i IPO

För deltagande i samtliga klasser (klass 1, 2 och 3) i IPO krävs att hunden är av brukshundras, som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Den måste före start ha genomgått ett MH-test (Mentalbeskrivning hund) och ha känd mental status. Den ska också ha genomfört ett BH-prov (BeHörighetsprov) med godkänt resultat.

Det krävs också en licens för ekipaget utfärdad av Brukshundklubben.