Mötesdatum för styrelsen SBK Blekingedistriktet 2021/22

7 mars
7 april
4 maj och distriktsmöte klockan 19.00 i Karlshamn
10 juni
3 augusti
9 september
6 oktober och distriktsmöte klockan 19.00 i Karlshamn
4 november
9 december
11 januari
1 februari
5 mars årsmöte