Kallelse till Årsmöte 2023

Blekingedistriktet
Den onsdag den 15 mars 2023
klockan 19.00
Plats: Karlshamns BK
Anmälan om deltagande görs till
kontakt@sbkblekinge.se
senast den 1 mars 2023.