VI HÄLSAR ER ALLA VÄLKOMNA TILL VÅRAT REGISTRERADE PROV I SPECIALSÖK DEN 28 MARS

Plats: Övningsplats, Industriområde Ronneby

Omfattning: Specialsök klass 1

Datum: 28 mars 2021

Sista anmälningsdag: 23 mars 2021

Domare: Thomas Hallkvist

Provledare: Göte Karlsson, 0734-33 32 28 // gote.karlsson@live.se

Samling: Klockan 09.00

Max åtta (8) deltagare kommer att erbjudas plats till provet.

Vid överanmälan kommer lottning att genomföras. Lokalklubbar inom Blekingedistriktet kommer att ges förtur.

Startavgift 350 kr betalas efter bekräftad plats, du får då uppgift om hur du betalar avgiften.

Anmälan sker till biträdande provledare: gote.karlsson@live.se

Frågor besvaras av Göte Karlsson; 0734-33 32 28.

Medtag medlemsbevis, hundens registreringsbevis och vaccinationskort. Glöm ej meddela om du har löptik.

Obs! p.g.a. rådande omständigheter med Covid 19 får endast tävlande och funktionärer delta vid provet enligt kallelse.

Tänk på att hålla avstånd till varandra och följa de restriktioner som finns. Vi kommer strikt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och övriga beslut som meddelas av myndigheter.

Ingen servering, ta med egen mat/dricka.

Lycka till & välkomna

Göte Karlsson & B-G Carlsson