Skärpta regionala råd i Blekinge 

Varje klubb är en juridisk enhet som fattar sina egna beslut, om att följa regionens rekommendationer. Vilket naturligtvis varje lokalklubb i Blekinge bör följa och som SBK Blekingedistriktets absolut tycker att ska följas. 

Skärpta regionala råd i Blekinge 

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge: 

  1. En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än sin egen familj, i skolan eller på arbetsplatsen i den mån distansarbete inte är möjligt. 
  2. Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer över 18 års ålder (födda 2002 eller senare), såväl inomhus som utomhus. 
  3. Vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten utöver vad pandemilagen tillåter. 
  4. All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus. 
  5. Personer anställda i verksamheter där utbrott förekommer bör i så stor utsträckning som möjligt undvika vistelse i samhället. 
  6. Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom 2 m mer än 15 min) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta konstaterats.

Däremot har inga skärpta instruktioner/rekommendationer meddelats från SBK centralt som distriktet har att meddela.