Kallelse till medlemsmöte den 4 maj klockan 19.00 på Karlshamns Brukshundklubb

Tid: onsdag den 4 maj 2022 klockan 19.00 på
Karlshamns Brukshundklubb
Anmälan görs till kontakt@sbkblekinge.se