Kallelse till fullmäktigemöte/årsmöte den 11 mars

Datum: måndag den 11 mars 2024
Klockan: 19.00
Plats: Karlshamns BK
Anmälan om deltagande görs till
kontakt@sbkblekinge.se
senast den 29 februari 2023.