Kallelse till fullmäktigemöte/årsmöte den 11 mars 2024

Datum: Måndag den 11 mars 2024

Klockan: 19.00

Plats: Karlshamns BK

Anmälan om deltagande görs till
kontakt@sbkblekinge.se

senast den 29 februari 2023.