Kallelse till DISTRIKTSMÖTE 2018-11-06

Läs inbjudan

Plats: Lokstallarna Karlshamn
Tid: 2018-11-06 (tisdag), klockan 19.00
Kvällen inleds med SM- filmen:
Årets hund- och folkfest i Blekinge