Kallelse till digitalt ÅRSMÖTE 2021

Svenska Brukshundsklubben
Blekinge Distrikt
Kallelse till digitalt ÅRSMÖTE
Tid: 2021-03-02 (tisdag), klockan 19.00
För att mötet ska kunna genomföras måste vi ha in din anmälan, samt e-postadress senast söndagen den 28/2 till kontakt@sbkblekinge.se
Därefter kommer inloggning m.m kan skickas till dig för att du ska kunna medverka i mötet.