Instruktörskurs i specialsök startar i Blekingedistriktets regi hösten/vintern 2019/2020.

Kurschef: Göte Karlsson,

lärare i hundtjänst med många års erfarenhet av hunddressyr på elitnivå.

Specialsöksinstruktör: Bernt-Gunnar Carlsson, expertrådgivare och instruktör specialsök tidigare enhetschef vid polisens hundenhet med många års erfarenhet av bl.a. kriminalhundsdressyr.

Uppstart oktober/november 2019

Intresseanmälan skickas till: gote.karlsson@live.se

Modul 1 Markering

Modul 2 Hantering doftkällor

Modul 3 Sökarbete

Modul 4 Examination