Instruktörskurs i specialsök startar i Blekingedistriktets regi den 9 januari 2020

Anmälan till Göte Karlsson gote.karlsson@live.se senast den 13 december 2019.

Kurschef: Göte Karlsson

Specialsöksinstruktör: Bernt-Gunnar Carlsson, expertrådgivare och instruktör specialsök tidigare enhetschef vid polisens hundenhet med många års erfarenhet av bl.a. kriminalhundsdressyr.

Uppstart:         9 januari 2020

Modul 1:          25-26 januari 2020

Modul 2:          22-23 februari 2020

Modul 3:          28-29 mars 2020

Examination:  25 april 2020

 

Max 6-8 deltagare kan erbjudas plats till vårens kurs.