Inbjudan till regelrevidering bruksprov 2022

Blekingedistriktets tävlingskommitté bjuder in till en träff

den 12/3 på Ronneby Brukshundklubb kl. 18.00 där vi diskuterar

förslagen till regeländringar 2022.

 

Alla som är intresserade av våra bruksprov och dess regler är välkomna.

Regelrevideringsförlagen finns på SBK:s hemsida.

Läs igenom och sätt er in i förslagen så vi får en konstruktiv debatt

byggd på kunskap och erfarenhet den 12/3, och som ger Anders ett väl underbyggt mandat

att representera distriktet i Sollentuna.

 

Vi går igenom förlagen i ordningen: särskilda regler, funktionärer, lydnad, materiel, spår, sök, rapport och avslutar med skydd.

 

Blekingedistriktets tävlingskommitté

Kenneth Lindfalk