Inbjudan till instruktörsutbildning specialsök 2019

Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas i rollen som instruktör och i det egna
hundkunnandet. Deltagarna ska stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och utbyta
erfarenheter med varandra som specialsöksinstruktörer.