DM för patrullhundar Blekinge

Anmälning görs till info.tjanstehund@sbkblekinge.se

Sista anmälningsdag är den 13 april 2020.

Ort för DM meddelas efter anmälningstidens utgång.