Distriktsmötet den 5 maj 2020 kl 19.00 är inställt på grund av Covid-19.

Vi har tagit beslut att ställa in distriktsmötet den 5 maj 2020 kl 19.00 på grund av Covid-19.