Bruksprovsdomarutbildning och Skyddsfigurantutbildning.

Distriktet anordnar under höst-vinter-vår domarkurs och figurantkurs.

Kurserna kommer att starta i oktober.

Kursledare för domarkurs är Roland Sjösten och för figurantutbildningen är Alf Karlström ansvarig.

För båda kurserna gäller att elev skall vara rekommenderad av lokalklubb och anmälan till distriktet görs av lokalklubben.

 

För att bli antagen till domarkursen krävs tävlingsmerit godkänd lägre klass och auktorisation som tävlingsledare.

 

För figurantkursen gäller god kunskap om tävlande med skyddshund och god fysik.

 

Anmälan senast 1/9 till Kenneth Lindfalk info@hundpensionatet.se

 

Distriktets tävlingskommitté